• Безкоштовно з усiх номерiв в Українi
 • 0 800 309 709
 • Час работи з 8:00-21:00 (Сб, Нд –вихiдний)
 • +38 098 8 309 709

 

    Корисна інформація
 Що може бути основою для відмови здійснення страхової виплати? 

 • Навмисні дії страхувальника, його довірених осіб спрямовані на настання страхового випадку.
 • Здійснення страхувальником або довіреними особами умисного злочину, який привів до страхового випадку. 
 • Інші причини, що вказуються в конкретних договорах страхування. 

У якій формі надаються Документи Страховикові?

 • оригінальні екземпляри; 
 • нотаріально завірені копії; 
 • прості копії, за умови надання Страховикові можливості звіряння цих паперів з оригінальними екземплярами документів. 

Якщо вказані документи не надані в повному обсязі і в потрібній формі або оформлені з порушенням існуючих норм (відсутні номер, дата, штамп, з виправленням тексту і тому подібне), то виплата страхового відшкодування не проводиться до ліквідації цих зауважень. 
Обов'язковою умовою для виплати страхового відшкодування по ризику "Викрадення" є письмова заява одержувача відшкодування про відмову від своїх прав на застрахований ТЗ, який було викрадено. Ця заява не може бути зроблена умовно і не може бути взятою назад.


 Для здійснення страхової виплати фізичній особі мають бути надані такі документи: 

 • Заява страхувальника або застрахованої особи  на отримання страхової виплати. 
 • Договір страхування - екземпляр Страхувальника. 
 • Документи, які підтверджують право користування застрахованим майном (для договорів майнового страхування).
 • Документи, які підтверджують факт настання страхового випадку по конкретному ризику і розмір збитків. 
 • Документ, який засвідчує особу (паспорт). 
 • Довідка про привласнення ідентифікаційного номеру.

Ваші дії при настанні ДТП

 • Негайно зупинити свій транспортний засіб і залишатися на місці події; 
 • Ввімкнути аварійну сигналізацію і встановити знак аварійної зупинки;
 • Не переміщати транспортний засіб і предмети, які мають відношення до події; 
 • Повідомити про ДТП в поліцію, записати прізвища і адреси очевидців, чекати прибуття працівників поліції; 
 • Вжити усі можливі заходи для збереження наслідків події, захистити їх і організувати об'їзд місця аварії; 
 • До проведення медичного огляду не вживати без призначення медичного працівника алкоголю, наркотиків, а також лікарських препаратів, виготовлених на їх основі (окрім тих, які входять до складу офіційно затвердженої аптечки).
 • В найкоротший строк повідомити про подію у відповідні державні органи (поліцію, службу пожежної охорони і тому подібне).
 • Вжити усі можливі заходи для зменшення шкоди, заподіяної застрахованому ТЗ. 

Упродовж 6 годин з моменту, коли Страхувальникові стало відомо про подію, яка, відповідно до переліку застрахованих ризиків, може бути визнана страховим випадком, відправити Страховикові інформацію про цю подію (факсом, на електронну пошту і тому подібне). Перевищення зазначеного терміну є допустимим у разі, коли Страхувальник не мав фізичної можливості своєчасно направити це повідомлення, зокрема, внаслідок погіршення здоров'я під час настання ДТП.

Страхувальник має право не повідомляти про подію в органи ДАІ, поліцію і тому подібне, тільки за наявності збитків, заподіяних скляним деталям кузова, приладам зовнішнього освітлення, дзеркалам. В усіх інших випадках Страхувальник зобов'язаний повідомити про подію у вказані органи. Вжити усі можливі заходи для встановлення і фіксації в документальному виді реквізитів третіх осіб, які можуть бути визнані винними в спричиненні шкоди застрахованому ТЗ.

Якщо Ви захворіли

При настанні страхової події: гостре захворювання, загострення хронічного захворювання, травма, отруєння Застрахованому необхідно звернутися до лікувальної установи і в установленому порядку повідомити по телефонам: 0 800 60 12 96,  (061) 212-96-07 або 003 наступну інформацію:

1. ПІБ

2. Номер Договору страхування

3. Попередній діагноз

4. Найменування лікувальної установи (відділення) І отримати інформацію відносно подальших дій.

         У разі звернення застрахованої особи по медичну допомогу до інших лікувальних установ впродовж 5-ти календарних днів, після проведеного лікування, необхідно подати в Управління медичного страхування СК "Мотор-гарант" наступні документи:

 • Оригінал виписки з історії хвороби (амбулаторної карти), в якій вказані : лікувальна установа, ПІБ хворого, дата, діагноз, призначене лікування з вказівкою дозувань. Виписку завірити у лікаря і лікувальної установи.
 • Копія листа тимчасової непрацездатності.
 • Чеки і копії чеків з вказівкою ПІБ хворого, найменування кількості і ціни придбання медикаментів (оригінали).
 • Рецепти або довідки з лікувальних установ про призначені медикаменти (оригінали).
 • Прибуткові касові документи за проведені лікувально-діагностичні заходи (оригінали).

Страхові виплати впродовж 10-ти банківських днів, після надання повного пакету документів по даному страховому випадку за адресою: м.Запоріжжя, вул. Вересаєва, 3,  Вівторок з 10.00 до 16.30 при обов'язковій наявності паспорту  або по безготівковому перерахуванню на особистий  рахунок.


 Помилки при лікуванні по страховці

 • При стаціонарному лікуванні не у базовій лікувальній установі - не сплачуйте вартість лікування і ліків особисто лікарю, а купуйте медикаменти самостійно, зберігаючи чеки і копії чеків.
 • Не купуйте ліки, які не призначені лікарем при стаціонарному або амбулаторному лікуванні. Вартість медичних препаратів, придбаних до і після настання страхового випадку, не відшкодовується.
 • Відсутність виписки з амбулаторної картки або епікризу (при стаціонарному лікуванні).
 • Відсутність копії чека на придбані медикаменти, відповідно до призначення лікаря.
 • Подання комплекту документів на страхову виплату пізніше обумовлених в Договорі термінів.
 • Відсутність ксерокопії лікарняного листа в комплекті документів на страхову виплату.
 • Лікування захворювання по інвалідності не є страховим випадком.
 • Не підлягають страховому відшкодуванню лікування супутніх хронічних захворювань.
 • Корекція зору (міопія) не є страховим випадком.
 • Не підлягають страховому відшкодуванню препарати, не затверджені Міністерством охорони здоров'я України.
 • Не сплачується оренда медичного устаткування (наприклад, апарат Єлізарова).

Пам'ятка у разі настання події, що має ознаки страхового випадку:

 • Повідомити про подію в Страхову компанію;
 • У встановлені договором страхування терміни написати письмову заяву про настання події і передати в страхову компанію.
 • У встановлені договором страхування терміни подати документи в Страхову компанію. Страхова компанія приймає рішення про визнання або невизнання події страховим випадкам після отримання повного комплекту документів, передбаченого договором страхування. У разі ухвалення позитивного рішення, страхова виплата робиться впродовж 10-ти днів з дати ухвалення рішення Страховою компанією.