Оформити страховку, а також отримати консультацію з будь-яких питань страхування

0 800 309 709

Безкоштовно з усiх номерiв в Українi


Меню
Залишити анонімне повідомлення

Фінансові послуги

Склад інформації, що надається клієнту ТДВ «СК «Мотор-Гарант» перед укладенням договору страхування, відповідно до ч.2 ст.12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

1. Особа, яка надає фінансові послуги:

Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Мотор-Гарант» (скорочена назва – ТДВ «СК «Мотор-Гарант»)

Код ЄДРПОУ 31154435

Місцезнаходження: 69068, м. Запоріжжя, вул. Вересаєва, буд. 3

Контактний телефон: (061)720-58-85, 0-800-309-709, 098-8-309-709

Адреса електронної пошти: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript..

ТДВ «СК «Мотор-Гарант» забезпечує громадянам можливість впливу на поліпшення роботи, відстоювання своїх прав і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення, а також розглядає та вирішує спірні питання в порядку та на умовах, встановлених Законом України «Про звернення громадян».

Пропозиції про поліпшення діяльності ТДВ « СК «Мотор-Гарант», заяви та скарги споживачів на недоліки в роботі, на дії працівників приймаються за адресою 69068, м. Запоріжжя, вул. Вересаєва, буд. 3, на корпоративну поштову скриньку Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., або у розділі «Анонімне повідомлення» на сайті https://motor-garant.com.ua/.

 У разі, якщо планується укладання договору страхування особою, яка надає посередницькі послуги, найменування такої особи зазначається безпосередньо у проекті договору страхування.

ТДВ «СК «Мотор-Гарант» включено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

- дата державної реєстрації: 05.09.2000;

- дата запису: 25.10.2004;

- номер запису: 1 103 120 0000 001323.

ТДВ «СК «Мотор-Гарант» включено до Державного реєстру фінансових установ на підставі Свідоцтва серії СТ №27, дата видачі свідоцтва 21.08.2004.

ТДВ «СК «Мотор-Гарант» надає послуги зі страхування та перестрахування виключно за видами, на які Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України) видані ліцензії. Виключний перелік видів страхування та ліцензій зазначені на сайті ТДВ «СК «Мотор-Гарант» motor-garant.com.ua за наступним посиланням;

Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності ТДВ «СК «Мотор-Гарант»

Реквізити Національного банку України:
01601, Київ, вул. Інститутська, 9 
Телефон для звернень громадян: 0 800 505 240
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. сайт: bank.gov.ua

2. Про фінансову послугу

Послуга у сфері страхування – це фінансова послуга, що надається клієнтам ТДВ «СК «Мотор-Гарант»,  із зазначенням вартості, тарифу, розміру плати за цю послугу для клієнта, якщо інше не передбачено законодавством з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг.

Конкретна вартість, тариф, розмір плати за послугу визначається відповідно до затверджених Правил страхування для добровільних видів страхування або на підставі відповідних нормативно-правових актів для обов'язкових видів страхування; зазначаються в конкретному проекті договору страхування, що планується укладати із страхувальником, в залежності від: виду страхування, розміру франшизи, узгоджених сторонами істотних умов страхування та інших умов, що мають значення для визначення вартості послуги.

Порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги.

Операції, пов'язані з отриманням фізичною особою фінансової послуги, зокрема, сплата страхового платежу, виплата страхового відшкодування, повернення страхової премії при достроковому припиненні дії договору страхування, не підлягають оподаткуванню. Виняток становлять випадки виплати моральної шкоди, страхового відшкодування спадкоємцю, і інші випадки, передбачені чинним законодавством, оподатковуються згідно з нормами Податкового Кодексу України.

3. Договір про надання фінансових послуг:

Договір страхування - це письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно з якою страховик бере на себе зобов’язання у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату страхувальнику або іншій особі, визначеній у договорі страхування страхувальником, на користь якої укладено договір страхування (подати допомогу, виконати послугу тощо), а страхувальник зобов’язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови договору.

Клієнт має право відмовитися від договору страхування у випадках, встановлених договором та законом.

Клієнт може відмовитися від договору страхування в період дії такого договору, та зобов'язаний повідомити про свій намір не пізніш як за тридцять днів до припинення договору, якщо інше не встановлено договором.

Якщо клієнт відмовився від договору страхування (крім договору страхування життя), йому повертаються страхові платежі за період, що залишився до закінчення строку договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, та фактично здійснених страхових виплат.

Якщо відмова клієнта від договору обумовлена порушенням умов договору ТДВ «СК «Мотор-Гарант», то клієнту повертаються сплачені ним страхові платежі повністю.

Якщо клієнт відмовився від договору страхування, договір припиняється.

Мінімальний строк дії договору страхування не застосовується.

Дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою клієнта, якщо це передбачено умовами договору страхування.

Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов’язана повідомити іншу не пізніш як за 30 календарних днів до дати припинення дії договору страхування, якщо інше ним не передбачено.

У разі дострокового припинення дії договору страхування за вимогою клієнта, йому повертаються страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування. Якщо вимога клієнта обумовлена порушенням умов договору страхування з боку ТДВ «СК «Мотор-Гарант», то клієнту повертаються сплачені ним страхові платежі повністю.

Не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в безготівковій формі, за умови дострокового припинення договору страхування.

Наслідком припинення договору страхування є припинення зобов’язань по такому договору.

Внесення змін до договору страхування, в тому числі і про дострокове його припинення,   здійснюється за згодою Сторін та за письмовим погодженням з Вигодонабувачем (у разі наявності) на підставі письмової заяви однієї зі Сторін та оформляється письмово окремим документом, що стає невід'ємною частиною договору страхування з дати його підписання Сторонами.

4. Механізми захисту прав споживачів фінансових послуг

У разі виникнення спірних питань, страхувальник з метою досудового врегулювання спору може звернутися до страховика для проведення переговорів.

У випадку, якщо за результатами проведених переговорів сторони не дійдуть згоди щодо спірних питань, вирішення спору здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством України.

У разі виникнення між сторонами судового спору з приводу відмови у виплаті страхового відшкодування та/або визнання події страховим випадком та/або щодо розміру страхового відшкодування на період до набрання судовим рішенням законної сили не нараховується пеня та інші санкції, передбачені чинним законодавством України (інфляційні нарахування, штрафи, 3% річних та інші) за неналежне виконання зобов'язань.

До правовідносин за договором застосовується пеня, передбачена умовами договору і не застосовується неустойка (пеня), передбачена Законом України «Про захист прав споживачів».

Повідомляємо реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів, а саме:

Реквізити Національного банку України:
01601, Київ, вул. Інститутська, 9 
Телефон для звернень громадян: 0 800 505 240
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. сайт: bank.gov.ua

Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів (Держпродспоживслужба)
Поштова адреса: 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1
Електронна адреса: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Телефон (044) 279 79 89